ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG CHIẾU SÂN GOLF 1000W

ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG CHIẾU SÂN GOLF 1000W

ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG CHIẾU SÂN GOLF 1000W

Tiêu chuẩn chiếu sáng sân golf:

Hiện tại tiêu chuẩn về chiếu sáng sân golf trên thế giới đang áp dụng theo thiêu chuẩn “ British Standard BS EN 12193-2007”  cụ thể chúng ta có thể hiểu như sau:

Trong chiếu sáng sân Golf được phân chia thành 3 khu vực chính:

Khu vực phát bóng ( Tee Off)

Đây là khu vực phát bóng cho nên yêu cầu nguốn sáng phải đảm bảo để Golfer có thể nhìn thấy bóng một cách rõ ràng và thực hiện swing một cách thoải mái nhất do đó yêu cầu độ rọi trung bình theo phương ngang cho mỗi khu phát bóng là Eh ≥ 100lx với độ đồng đều Umin/ave ≥ 0,4.

Khu vực Fair Way

Fair Way là khu vực rộng lớn, chiếm phần lớn diện tích khu vực đánh bóng của mốt hố golf, cho nên yêu cầu về nguồn sáng làm sao đủ để golf có thể tìm được bóng sau mỗi cú đánh cũng như nhìn rõ bóng, qua sát rõ hướng đích đánh tiếp theo vì vậy theo kinh nghiệm thì người ta đưa ra một mức độ rọi tối thiếu cho Fair way là >50 lux, với độ đồng đều Umin/ave ≥ 0,4.

Khu vực gạt bóng ( Green)

Đây là khu vực yêu cầu khắt khe về chiếu sáng vì các golfer cần nhìn rõ chi tiết mặt cỏ trên đường bóng lăn, để đảm bảo điều này thì yêu cầu độ rọi >200 lux, với độ đồng đều Umin/ave ≥ 0,5.

ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG CHIẾU SÁNG SÂN GOLF 1000W

Xem tất cả